Μέτρα προφύλαξης


[ ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ] - ΔΕΡΜΑ/ΜΑΤΙΑ - [ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ UV-INDEX ] - [ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ]

Προστασία του δέρματος

Τα ρούχα παρέχουν την πλέον αποτελεσματική προστασία του δέρματος. Ρούχα διαπερατά από την υπεριώδη ακτινοβολία θα πρέπει να έχουν ειδική ένδειξη. Τα μέρη του σώματος που δεν προστατεύονται από ρούχα, πρέπει να προστατεύονται από αντηλιακό που να περιέχει φίλτρα ακτινοβολίας UV-B και UV-A. Κατά τις πρώτες εκθέσεις στον ήλιο συνιστάται αντηλιακό με δείκτη προστασίας περίπου 15 για τους ενήλικες και περίπου 20 για τα παιδιά. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Ας σημειωθεί ότι το προστατευτικό αποτέλεσμα των αντηλιακών εξαρτάται όχι μόνο από την ποιότητα του αντηλιακού αλλά και από τη σωστή επάλειψή του στο δέρμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν πολύ λίγο. Για το σώμα των ενηλίκων η σωστή ποσότητα του αντηλιακού είναι περίπου 30-40 gr (δηλαδή μια γεμάτη παλάμη!), ώστε να επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα το οποίο καθορίζει ο δείκτης προστασίας του αντηλιακού. Πρέπει να εφαρμόζεται καλά πριν την έκθεση στον ήλιο και να επαναλαμβάνεται μετά την κολύμβηση. Αν τα αντηλιακά χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν να προστατεύσουν από εγκαύματα, καρκίνο και πρόωρη γήρανση του δέρματος.

Προστασία των ματιών

Τα μάτια μπορούν να προστατευτούν με γυαλιά που περιέχουν φίλτρα για την UV-B και την UV-A ακτινοβολία. Η χρήση γυαλιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα παιδιά επειδή η διαπερατότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας μέσα από το μάτι είναι υψηλότερη στα παιδιά από ότι στους ενήλικες. Είναι λογικό λοιπόν να αποφεύγεται η χρήση γυαλιών χωρίς προστατευτικά φίλτρα υπεριώδους.


[ ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ] - ΔΕΡΜΑ/ΜΑΤΙΑ - [ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ UV-INDEX ] - [ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ]