Μέτρα προφύλαξης


[ ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ] - [ ΔΕΡΜΑ - ΜΑΤΙΑ ] - [ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ UV-INDEX ] - ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ

Ο δείκτης προστασίας ενός αντηλιακού καθορίζει πόσο περισσότερο μπορούμε να παραμείνουμε στον ήλιο με τη χρήση αντηλιακού χωρίς να πάθουμε έγκαυμα. Για παράδειγμα, αν ο χρόνος που απαιτείται για την πρόκληση εγκαύματος από τον ήλιο είναι 30 λεπτά και χρησιμοποιήσουμε αντηλιακό με δείκτη προστασίας 8, μπορούμε να μείνουμε στον ήλιο 8 φορές περισσότερο (δηλαδή 4 ώρες) χωρίς να πάθουμε έγκαυμα. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι εφαρμόζοντας το ίδιο αντηλιακό αρκετές φορές στη σειρά δεν επιμηκύνουμε τον ασφαλή χρόνο έκθεσης. Ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε επιπλέον προστασία είναι να χρησιμοποιήσουμε αντηλιακό με υψηλότερο δείκτη προστασίας. Επίσης το αντηλιακό που χρησιμοποιούμε δεν μας προστατεύει την επόμενη μέρα. Τέλος θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το σημαντικό ρόλο που παίζει στην προστασία η ποσότητα του αντηλιακού. Ο δείκτης προστασίας έχει καθοριστεί με βάση μια συγκεκριμένη ποσότητα, η οποία είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτή που συνήθως χρησιμοποιούμε.

Πρέπει να είμαστε ενήμεροι ότι υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί των δεικτών προστασίας των αντηλιακών. Τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το σύστημα COLIPA ενώ οι ΗΠΑ το σύστημα FDA. Τα δύο συστήματα δεν είναι συγκρίσιμα αλλά σε γενικές γραμμές το FDA επιτρέπει πολύ υψηλότερους βαθμούς προστασίας από ότι το σύστημα COLIPA.

Τέλος θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η χρήση κάποιων ουσιών στο δέρμα (π.χ. "psoralens", "porohyrens", "coal tar", αντιβιοτικά, ή διάφορα αντι-φλεγμονώδη, αντι-μικροβιακά, αρώματα, φυτικά προϊόντα, κλπ) είναι πιθανόν να μεταβάλλουν την αποτελεσματικότητα των αντηλιακών. Αποτέλεσμα είναι η πιθανή πρόκληση εγκαύματος ακόμη και για μικρότερες δόσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας (μικρότερες τιμές του Δείκτη UV). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη αντηλιακού που πρέπει να χρησιμοποιούμε, ανάλογα με τον τύπο δέρματος τον οποίο έχουμε και ανάλογα με την τιμή την οποία έχει ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-Index).


Πίνακας 1:Προτεινόμενος δείκτης αντηλιακού για διαφορετικό τύπο δέρματος
και διαφορετική τιμή του UV-Index


[ ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ] - [ ΔΕΡΜΑ - ΜΑΤΙΑ ] - [ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ UV-INDEX ] - ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ