Μέτρα προφύλαξης


[ ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ] - [ ΔΕΡΜΑ - ΜΑΤΙΑ ] - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ UV-INDEX - [ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ]
Το παρακάτω σχήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενδεικτικός οδηγός για τον έλεγχο της έκθεσης ενός ατόμου στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία ανάλογα με την ευαισθησία του για διάφορες τιμές του Δείκτη UV.


[ ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ] - [ ΔΕΡΜΑ - ΜΑΤΙΑ ] - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ UV-INDEX - [ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ]