Χαμηλός
Μέτριος
Υψηλός
Πολύ υψηλός
Ακραίος
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10